Hitta till Stacken

Från T-Tekniska Högskolan uppgång Körsbärsvägen

 • Följ Körsbärsvägen till bron över Roslagsbanan (Det är nog inte lönt att ta bussen en station)
 • Fortsätt som beskrivet nedan
Place a image here

Från T-Tekniska Högskolan uppgång Körsbärsvägen

 • Korsa Roslagsbanan (över lilla bron)
 • Ta dörren 53C på det gula huset som ligger några trappsteg ner.
 • Gå upp en trappa
 • Nu ser du skyddsrumsdörrar genom en glasdörr.
 • Första skyddsrumsdörren är Stackenlokalen Rum 237 XQ7 på höger sida.
Place a image here

Från Östra Station eller T-Tekniska Högskolan uppgång Tekniska Högskolan

 • Gå uppför och följ Drottning Kristinas Väg. Korsa inte gatan.
 • Passera Kårhuset
 • Passera Försvarshögskolan
 • Passera Ytkemi (gult hus till vänster)
 • Sväng upp på branta backen till vänster: Malvinas Väg.
 • Gå in på Malvinas Väg 6
 • Sväng vänster, gå ner en trappa.
 • Du ser en rad med syddsrumsdörrar
 • Sista skyddsrumsdörren är Stackenlokalen Rum 237 XQ7 på vänster sida.
Place a image here