Stackenförelänsning om Haskell - Torsdag 8/9 klockan 19

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.