News for year 2016

YYYY-MM-dd Höstmöte 2016

Protokoll fört vid Stackens höstmöte 2016.

Read more…

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

Read more…

YYYY-MM-dd Öppet hus

Alla intresserade välkomnas till Stackenlokalen

Read more…

YYYY-MM-dd Kårens dag

Stacken och andra kårföreningar träffar de nyantagna i kårhuset.

Read more…

Stefan Berggren håller en stackenföreläsning om Ansible ( http://www.ansible.com ). Ansible är ett verktyg för att säkerställa konfiguration och installation av maskiner. Nivån kan anpassas från teoretisk introduktion till praktisk debuggning beroende på deltagarnas intresse.

Read more…

YYYY-MM-dd Vårmöte 2016

Protkoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2016, torsdagen den 18:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Read more…

YYYY-MM-dd Rustföreläsning

Rasmus Kaj håller en stackenföreläsning om programspråket Rust ( http://www.rust-lang.org/ ). Kan man konstruera ett programspråk så att det både blir enkelt och bekvämt att skriva kod i och dessutom gör kod som är både trådsäker och snabb?

Read more…

YYYY-MM-dd Öppet hus

Från och med klockan 16:00 den 4e februari kan man komma på besök och hälsa på oss i våra lokaler. Det bjuds på fika!

Read more…

YYYY-MM-dd Kårens dag

På kårens dag den 1a februari kommer Stacken att ha ett bord i Nymble där man kan träffa oss.

Read more…

YYYY-MM-dd RMS @ SU

Den 25e januari klockan 18 så kommer Richard M. Stallman att föreläsa på Aula Magna. Anmälan görs på http://www.foss-sthlm.se/rms2016.html.

Read more…